Popis hřiště

Devítijamkové golfové hřiště  s parem 70 v areálu zámku Štiřín je umístěno v anglickém zámeckém parku s nádhernými přírodními scenériemi, které společně s celým zámeckým areálem vytváří unikátní komorní prostředí. Mezi golfovými hřišti domácími i zahraničními je unikátem pro krásu i dendrologickou bohatost okolního parku. Komorní prostředí ocení zejména hráči, kteří hledají klidné místo pro relaxaci spojenou se sportovním vyžitím.

Od 23. 8. 2022 dochází k úpravě provozní doby hřiště od 9:00 do 20:00 hodin. Změna je platná do konce sezóny 2022.

Recepce Zámek Štiřín

tel.: 727 952 003
email: hotel.zamek@stirin.cz

Provozní řád – Golfové hřiště Štiřín

OTEVÍRACÍ DOBA: 9:00–20:00 hod. 

teda 09.00 – 20.00 hod. s platnosťou od 23.8. do konca sezóny 2022.

 1. Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut před objednaným startovním časem.
 2. Přístup na hřiště mají jen hráči golfu, kteří jsou držiteli min. HCP 54.
 3. Každý hráč se před hrou musí registrovat na sportovní recepci. Při identifikaci na recepci areálu je hráč povinen se prokázat kartou ČGF
 4. Vstup na 9-ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Maršál a manažeři hřiště mají právo kdykoliv zkontrolovat zaplacení hracího poplatku, návštěvník je povinen předložit doklad o zaplacení nebo platné green fee na daný den, hodinu či tee time. Poplatky se hradí zásadně před hrou.
 5. Hráč je povinen začít hru ve stanovený startovní čas od jamky č.1. Na prvním odpališti by měl být minimálně 5 minut před startovním časem.
 6. Časový limit pro hru na 18-ti jamkovém hřišti je 5hod, tj. na 9ti jamkách je to 2hod. 30min. Při nedodržení časového limitu má maršál právo nařídit hráčům zrychlení   hry, popřípadě přesun hráčů na další jamku, a to bez možnosti dohrání jamky.
 7. Na golfovém hřišti je přísný zákaz hry drivingovými míči.
 8. Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo hráče sloučit a flight doplnit.
 9. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
 10. Na odpalištích jsou zakázané kontaktní cvičné švihy (vysekávaní drnů trávy)
 11. Hráči jsou povinni dbát pokynů maršála, správce hřiště, manažera a greenkeepera
 12. Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:
  • nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee pro jeho tee time)
  • hra drivingovým míčem na hřišti
  • vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
  • nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.
  • hra z oblasti se zákazem hry
 13. Na hřišti platí přísný zákaz vstupu psů.
 14. Hráči jsou povinni řídit se místními pravidly a platnými pravidly golfu a dodržovat golfovou etiketu
 15. V případě nebezpečí bouřky, silného větru nebo potřeby evakuace z hřiště, které oznamuje dlouhý zvukový signál, musí hráč okamžitě opustit golfové hřiště případně uposlechnout pokynů maršála nebo dalšího personálu areálu.
 16. Hráči berou na vědomí, že plochy golfového hřiště jsou součástí zámeckého areálu Štiřín, který je veřejně přístupný za podmínek provozního řádu „všeobecné podmínky“, a proto dbají při golfové hře zvýšené opatrnosti s ohledem na návštěvníky zámeckého areálu Štiřín.

Parametry hřiště

Par hřiště 70
Délka muži  4656 m
Délka ženy 4244 m
CR muži 68,1
CR ženy
66,0
SR muži 128
CR ženy
124
1.   Hranice hřiště

Veškeré oplocení a bílé kolíky

2.   Nepohyblivá překážka

a)  všechny cesty
b)  všechna zavlažovací zařízení
c)  veškeré výsadby jehličnatých a listnatých stromků označen modročerveným kolíkem
d)  seník na jamce č.1

3.   Biozóna – červenozelené kolíky ( trest jedné trestné rány )

červenozelené kolíky označují místo, ve kterém je hledání a hraní míče zakázáno,
tresty za porušení zákazu jsou stanoveny Provozním řádem hřiště

4.    Biozóna – modročerné kolíky ( bez trestu )

modročerné kolíky označují místo, ve kterém je zakázáno hledání a hraní míče,
tresty za porušení zákazu jsou stanoveny Provozním řádem hřiště

5.   Dropping zóny – modrobílé kolíky

a) jamka č.1 – dropping zóna je určena pro vodní překážku za greenem
b) jamka č.6 – dropping zóna je určena pro biozónu za greenem
c) jamka č.9 – dropping zóna č.1 je určena pro ztrátu míče ve vodní překážce (rybník), který ji nepřelétl. Dropping zóna je umístěna před vodní překážkou
d) jamka č.9 – dropping zóna č.2 je určena pro ztrátu míče ve vodní překážce (rybník), který ji evidentně přelétl a od břehu, stromu či jiného předmětu se vrátil zpět do vodní překážky.  Dropping zóna je umístěna za vodní překážkou

Golf Akademie Spektrum

Dětem i dospělým, začínajícím i pokročilým golfistům nabízíme výuku základních golfových dovedností, provedení zkoušky golfové způsobilosti, konzultace při výběhu holí a vybavení.

Součástí nabídky naší klubové školy je i sestavení cvičebního a posilovacího tréninkového programu od profesionální trenérky fitness publikující v české edici časopisu Golf Digest. 

 

Lukáš Melichar, trenér II. třídy
výuka začátečníků i pokročilých
akademie
course management

Ivo Reichelt, trenér II. třídy
rozhodčí III. třídy
výuka začátečníků, zkoušky
konzultace výběru holí

Matěj Reichelt, trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
“dětské tréninky“

Vlasta Reicheltová , trenér fitness
znáte z Golf Digestu”
tréninkové a kompenzační fitness programy

Cena výuky
 • Individuální lekce (jednotlivci)     45 min – od 500,- Kč
 • Zkouška golfové způsobilosti – praktická zkouška na hřišti,
 • test pravidel a etikety, vystavení protokolu – 2.500,- Kč
 • Kurz základů golfu se zkouškou golfové způsobilosti:
  • 15 tréninkových lekcí (45min)  –  základy hry, základy pravidel, etiketa;
  • praktická zkouška na hřišti, test pravidel a etikety; vystavení protokolu.

Celkem  9.990,-Kč

Pokud potřebujete bližší informace, neváhejte nás kontaktovat na telefonu
728 988 113 nebo emailu info@golfgate.cz

ŠTIŘÍN COURSE

hriste

Par 4 – 250 m

Jamka č.1 se na první pohled svou vzdáleností zdá jako snadná, ale zdání klame. Mohou se zde vyskytnout potíže již při pvní ráně. Dopadová zóna závisí na zalistění stromů, v létě je tento prostor velmi úzký. Vpravo je les, vlevo i vpravo tzv. biozóny. Grín je umístěn na poloostrově.

1

Par 4 – 228/195 m

Jamka č.2 patří k těm lehčím, jedná se o dogleg do leva. Jamku lemují podélné vodní překážky, přesto dopadová zóna je dostatečně široká na umístění první rány. Kolem grínu jsou umístěny dva středně velké bankry. Grín je velký s příčnou vlnou.

2

 Par 4 – 284/261 m

Jedná o jednu z nově vybudovaných jamek ve Štiříně. I když dopadová zóna je dost široká na umístnění prvního drajvu, můžou zde nastat komplikace v podobě autu vpravo podél celé jamky a vodní podélné překážky vlevo. Na ferveji je umístěn jeden dopadový a dva velké záchytné bankry. Obrovský grín s úžasných výhledem na rybník.

3

Par 3 – 102/89 m

Jamka č. 4 patří k nově vybudovaným jamkám a zároveň je také nejkratší jamkou štiřínského hřiště. Jedná se jamku odpaliště – grín. I přes relativně malou vzdálenost zde může sehrát velkou roli psychika, neboť rána z odpaliště musí překonat rybník. Kolem grínu jsou výsadby a lesopark Grín s příčnou vlnou je středně velký.

4

Par 3 – 138/128 m

Jedná se o jednu z těžších jamek štiřínského hřiště. Nutností je přesně zasáhnout grín, protože sráz napravo od něj je velice příkrý a míč může skončit v hustém porostu. Ani vlevo umístěné biozóny nezaručují klid pro ránu. Avšak nejdůležitou atrakcí této jamky je obrovská jedle, která zastiňuje pravou stranu grínu a její silné větvě jsou až k zemi. K cestě na grín může nastat ještě jedna komplikace v podobě bankrů. Grín je dostatně velký se záludnými breaky.

5

Par 4 – 296/254 m

Tato jamka patří mezi vůbec nejhezčí jamky v Čechách, ale je zároveň také jednou z nejtěžších jamek ve Štiříně. Dopadová zóna je velmi úzká a je lemována podélnými vodními překážkami. Velký rovný green leží ve vodní překážce na poloostrově. Množství překážek vyvíjí velký tlak na hráče již na odpališti.

6

 Par 4 – 296/254 m

Nová jamka je lehký dogleg doleva lemovaný lesoparkem. I přes širokou dopadou zónu musí být první rána umístěná velice přesně. V opačném případě nastanou komplikace s dosažitelností grínu následující rány. Uprostřed ferveje je velký dub, v zádní části pak obrovský bankr a kolem grínu jsou ještě dva středně velké bankry. Grín je velký a, ač tak nevypadá, velice zrádný.

 7

 Par 4 – 243/230 m

Zcela nová jamka umístěná na nových pozemcích v lesoparku za rybníkem. Jedná se o pravoúhlý dogleg doleva. Jamka je nejlehčí jamkou štiřínského hřiště. Překážkou snad mohou být pouze dva stromy na okraji široké dopadové zóny. Grín je rovný a dostatěčně velký.

8

Par 5 – 516/461 m

Jednoznačně nejtěžší jamka štřínského hřiště. Pohled z odpaliště říká: úzká, dlouhá jamka přes rybník s řadou překážek. Dopadová zóna první rány je velice nerovná, malá a sebemenší chyba znamená nemožnost druhou ranou překonat devadesáti metrovou vodní hladinu. Za vodní překážkou je řada vysokých dubů, které omezují  dopad míčů na fervej. I když fervej za vodou je široká jen z pravé poloviny lze atakovat grín. Z levé strany ferveje limituje ránu vysoká borovice. Slunný velký rovný grín, za kterým se tyčí nádherný převislý buk.

9