Důležitá informace

Výdej míčů na driving range je bez obsluhy,
Výdejní automat míčů je na 50,- Kč mince.

Kontakt

Objednávky golfových akademií
info@pgacgolfacademy.cz

Poplatky

50,- Kč/35 ks míčů

Ceny služeb pro letošní sezónu

Na driving range naleznete

 • krytá odpaliště
 • putting  a chipping green
 • občerstvení
 • půjčovnu golfových holí

Driving range ve Štiříně je přístupný bezplatně
pro širokou veřejnost.

Půjčovné : 35 ks míčů / 50,- Kč
Golfová hůl – 50,- Kč ( po celou dobu tréninku)

Provozní řád 

Driving range Štiřín

OTEVÍRACÍ DOBA: od 8:00 do soumraku (nejpozději do 20:00 hod.)

 1. Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range.
 2. Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor
 3. Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků.
 4. Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku.
 5. V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru.
 6. Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců Zámku Štiřín.
 7. V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.
 8. Hráči berou na vědomí, že plochy golfového hřiště, včetně driving range, jsou součásti zámeckého areálu Štiřín, který je veřejně přístupný za podmínek provozního řádu „všeobecné podmínky“, a proto dbají při golfové hře zvýšené opatrnosti s ohledem na návštěvníky zámeckého areálu Štiřín.

Chipping and Putting green

 1. Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze vlastní míče.
 2. Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry.
 3. Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry.
 4. Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku.
 5. Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez dozoru.
 6. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců Zámku Štiřín.
 7. V celém areálu platí přísný zákaz volného pobíhání psů.