Název organizace: Zámek Štiřín
Sídlo: Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
IČO: 62933906
DIČ: CZ62933906
Bankovní spojení: ČNB – 3730201/0710
Zápis v OR: Firma není zapsána v obchodním rejstříku
BIC(SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ44 0710 0000 0000 0373 0201
Datová schránka: xz63f5t
E-mail: fakturace@stirin.cz