Jméno Štiřína, dnes části obce Kamenice, je doloženo od roku 1395 ve jméně (predikátu) Havla či Chvala ze Štiřína, jméno obce se pak vyskytuje řadu století v podobě Stiřín, později též Stiřím, Štiřím.

Na místě dnešního zámku byla počátkem 15. století vystavěna tvrz, kde roku 1562 nocoval císař Maxmilián II. při cestě na korunovaci za českého krále do Prahy. Po 30-leté válce došlo k přestavbě na zámek se zahradou. Z původní tvrze se zachovaly tři místnosti v přízemí.

Za vlastnictví panství starohrabětem Leopoldem Antonem von Salm-Reifferscheidt-Hainspach byl v letech 1751-1775 starší objekt přestavěn na vznosné trojkřídlé jednopatrové  pozdně barokní sídlo s prejzovou mansardovou střechou a sedmi vikýři zakončenými segmentovou římsou. Středové křídlo bylo doplněno  arch. J. Stibralem po roce 1900 za ringhofferovské éry mohutným schodišťovým rizalitem s balkonem do čestného dvora tvořeného bočními křídly, z nichž k západnímu je připojena kaple prostupující celou výšku budovy.

Zahradní průčelí zámku má otevřené dvouramenné francouzské schodiště zdobené (rovněž po roce 1900)  kamennými vázami, jejichž autorem je prof. Stanislav Sucharda, současník Josefa Václava Myslbeka. Barokní alegorie Jaro, Léto, Podzim, Zima při podestách schodiště pochází z dílny Matyáše Brauna.

Před mřížovou hlavní branou do areálu od severu stojí po pravé straně socha Jana Nepomuckého z roku 1764.

Roku 1822 koupil panství Štiřín se zámkem kníže Rohan a od něho roku 1831 hrabě Nostitz-Rieneck, během jehož působení došlo k dalším stavebním úpravám. Roku 1870 koupil Štiřín s panstvím průmyslník František Ringhoffer II.,v roce 1873 povýšený do stavu svobodných pánů s titulem baron, jehož rod, usedlý v Čechách od poloviny 18.století, vlastní zámek až do roku 1945.

Baron František Ringhoffer

V letech 1901-1910 a posléze 1919 došlo k posledním stavebním úpravám. Bylo přestavěno východní křídlo a hlavní křídlo bylo rozšířeno v celé výšce; střecha byla doplněno o osmý vikýř. V té době byla střecha pokryta břidlicovou krytinou. Pro těsnější spojení s budovou někdejšího pivovaru byl vybudován spojovací oblouk s chodbou v prostoru, kde bývala průchozí cesta zámkem do parku.

Po 2. světové válce propadl ringhofferovský majetek státu.

V letech 1945 – 1947 byl zámek součástí tzv. „Akce zámky“, kde byla na zámcích Kamenice, Lojovice, Olešovice a Štiřín křesťanským humanistou a pacifistou Přemyslem Pittrem organizována akce na záchranu dětí všech národností a vyznání z německých koncentračních táborů a poválečných internačních táborů. Tuto humanistickou akci, na které se podílela i celá řada místních obyvatel, připomíná pamětní deska umístěná na budově štiřínského zámku; byla slavnostně odhalena v roce 1995 u příležitosti světového kulturního výročí Přemysla Pittra, vyhlášeného UNESCO.


Začátkem padesátých let připadl objekt tehdejšímu ministerstvu školství a zámek byl využíván pro školení a rekreaci členů ROH. V letech 1985 až 2007 byl zámek i park z iniciativy Václava Hrubého výrazně opraven a obnoven, s cílem vytvořit zde hotelové, konferenční i kulturní zařízení s možností sportovního a relaxačního využití. V roce 1995 byla Ministerstvem zahraničních věcí České republiky zřízena příspěvková organizace Hotel Zámek Štiřín, která celý zámecký areál spravuje.

Dnes je možno štiřínský areál včetně zámeckého parku zařadit mezi nejlépe udržované a zároveň vysoce funkční historické objekty u nás.

Hotel Zámek Štiřín v Kamenici hodnocení