Dům Arminia je stavba z druhé poloviny 18. století, vystavěná na základech hospodářské budovy poplužního dvora z 15.století, který přiléhal ke štiřínské tvrzi a jehož součástí byl též pivovar s chmelnicemi a mlýny, ovčárnou, cihelnou a kovárnou.

V přízemí domu byly umístěny stáje a patro nad nimi obýval správce – šafář poplužních dvorů.

V polovině 19. století došlo k úpravě dispozic Šafářského domu. Byly zrušeny stáje a dům byl využíván pro účely správy přilehlých statků.

Od roku 1945 byl hospodářský dvůr včetně Šafářského domu neudržován.
V roce 1996 byla zahájena památková obnova zdevastovaných budov západního křídla hospodářského dvora (dnes nazvaného Salmův dvůr) se záměrem hotelového využití.
Rekonstrukce Domu Arminia byla zahájena 14. června 2005 a dokončena 3. května 2006.