Sukův hudební Štiřín

Heroldovo kvarteto

(I. housle, II. housle, viola, violoncello)

Mozart – Dvořák

18.6.2017 od 17 hodin

Vstupné: 250 Kč

Těšíme se na Vás!