Popis hřiště

Devítijamkové golfové hřiště  s parem 70 v areálu zámku Štiřín je umístěno v anglickém zámeckém parku s nádhernými přírodními scenériemi, které společně s celým zámeckým areálem vytváří unikátní komorní prostředí. Mezi golfovými hřišti domácími i zahraničními je unikátem pro krásu i dendrologickou bohatost okolního parku. Komorní prostředí ocení zejména hráči, kteří hledají klidné místo pro relaxaci spojenou se sportovním vyžitím.

Provozní doba hřiště

denně od 8:00 do 20:00 hodin.

Vzhledem k počasí a roční době může docházet k výjimkám.

Sportovní recepce Hotelu Zámek Štiřín

tel/fax: +420 255 736 551
tel: +420 255 736 567
+420 323 736 567
mobil: +420 727 951 799
email: sport@stirin.cz
golf@stirin.cz
wellness@stirin.cz

Parametry hřiště

Par hřiště 70
Délka muži  4656 m
Délka ženy 4244 m
CR muži 68,1
CR ženy
66,0
SR muži 128
CR ženy
124
1.   Hranice hřiště

Veškeré oplocení a bílé kolíky

2.   Nepohyblivá překážka

a)  všechny cesty
b)  všechna zavlažovací zařízení
c)  veškeré výsadby jehličnatých a listnatých stromků označen modročerveným kolíkem
d)  seník na jamce č.1

3.   Biozóna – červenozelené kolíky ( trest jedné trestné rány )

červenozelené kolíky označují místo, ve kterém je hledání a hraní míče zakázáno,
tresty za porušení zákazu jsou stanoveny Provozním řádem hřiště

4.    Biozóna – modročerné kolíky ( bez trestu )

modročerné kolíky označují místo, ve kterém je zakázáno hledání a hraní míče,
tresty za porušení zákazu jsou stanoveny Provozním řádem hřiště

5.   Dropping zóny – modrobílé kolíky

a) jamka č.1 – dropping zóna je určena pro vodní překážku za greenem
b) jamka č.6 – dropping zóna je určena pro biozónu za greenem
c) jamka č.9 – dropping zóna č.1 je určena pro ztrátu míče ve vodní překážce (rybník), který ji nepřelétl. Dropping zóna je umístěna před vodní překážkou
d) jamka č.9 – dropping zóna č.2 je určena pro ztrátu míče ve vodní překážce (rybník), který ji evidentně přelétl a od břehu, stromu či jiného předmětu se vrátil zpět do vodní překážky.  Dropping zóna je umístěna za vodní překážkou

Golf Akademie Spektrum

Dětem i dospělým, začínajícím i pokročilým golfistům nabízíme výuku základních golfových dovedností, provedení zkoušky golfové způsobilosti, konzultace při výběhu holí a vybavení.

Součástí nabídky naší klubové školy je i sestavení cvičebního a posilovacího tréninkového programu od profesionální trenérky fitness publikující v české edici časopisu Golf Digest. 

 

Lukáš Melichar, trenér II. třídy
výuka začátečníků i pokročilých
akademie
course management

Ivo Reichelt, trenér II. třídy
rozhodčí III. třídy
výuka začátečníků, zkoušky
konzultace výběru holí

Matěj Reichelt, trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
“dětské tréninky“

Vlasta Reicheltová , trenér fitness
znáte z Golf Digestu”
tréninkové a kompenzační fitness programy

Cena výuky
  • Individuální lekce (jednotlivci)     45 min – od 500,- Kč
  • Zkouška golfové způsobilosti – praktická zkouška na hřišti,
  • test pravidel a etikety, vystavení protokolu – 2.500,- Kč
  • Kurz základů golfu se zkouškou golfové způsobilosti:
    • 15 tréninkových lekcí (45min)  –  základy hry, základy pravidel, etiketa;
    • praktická zkouška na hřišti, test pravidel a etikety; vystavení protokolu.

Celkem  9.990,-Kč

Pokud potřebujete bližší informace, neváhejte nás kontaktovat na telefonu
728 988 113 nebo emailu info@golfgate.cz

ŠTIŘÍN COURSE

hriste

Par 4 – 250 m

Jamka č.1 se na první pohled svou vzdáleností zdá jako snadná, ale zdání klame. Mohou se zde vyskytnout potíže již při pvní ráně. Dopadová zóna závisí na zalistění stromů, v létě je tento prostor velmi úzký. Vpravo je les, vlevo i vpravo tzv. biozóny. Grín je umístěn na poloostrově.

1

Par 4 – 228/195 m

Jamka č.2 patří k těm lehčím, jedná se o dogleg do leva. Jamku lemují podélné vodní překážky, přesto dopadová zóna je dostatečně široká na umístění první rány. Kolem grínu jsou umístěny dva středně velké bankry. Grín je velký s příčnou vlnou.

2

 Par 4 – 284/261 m

Jedná o jednu z nově vybudovaných jamek ve Štiříně. I když dopadová zóna je dost široká na umístnění prvního drajvu, můžou zde nastat komplikace v podobě autu vpravo podél celé jamky a vodní podélné překážky vlevo. Na ferveji je umístěn jeden dopadový a dva velké záchytné bankry. Obrovský grín s úžasných výhledem na rybník.

3

Par 3 – 102/89 m

Jamka č. 4 patří k nově vybudovaným jamkám a zároveň je také nejkratší jamkou štiřínského hřiště. Jedná se jamku odpaliště – grín. I přes relativně malou vzdálenost zde může sehrát velkou roli psychika, neboť rána z odpaliště musí překonat rybník. Kolem grínu jsou výsadby a lesopark Grín s příčnou vlnou je středně velký.

4

Par 3 – 138/128 m

Jedná se o jednu z těžších jamek štiřínského hřiště. Nutností je přesně zasáhnout grín, protože sráz napravo od něj je velice příkrý a míč může skončit v hustém porostu. Ani vlevo umístěné biozóny nezaručují klid pro ránu. Avšak nejdůležitou atrakcí této jamky je obrovská jedle, která zastiňuje pravou stranu grínu a její silné větvě jsou až k zemi. K cestě na grín může nastat ještě jedna komplikace v podobě bankrů. Grín je dostatně velký se záludnými breaky.

5

Par 4 – 296/254 m

Tato jamka patří mezi vůbec nejhezčí jamky v Čechách, ale je zároveň také jednou z nejtěžších jamek ve Štiříně. Dopadová zóna je velmi úzká a je lemována podélnými vodními překážkami. Velký rovný green leží ve vodní překážce na poloostrově. Množství překážek vyvíjí velký tlak na hráče již na odpališti.

6

 Par 4 – 296/254 m

Nová jamka je lehký dogleg doleva lemovaný lesoparkem. I přes širokou dopadou zónu musí být první rána umístěná velice přesně. V opačném případě nastanou komplikace s dosažitelností grínu následující rány. Uprostřed ferveje je velký dub, v zádní části pak obrovský bankr a kolem grínu jsou ještě dva středně velké bankry. Grín je velký a, ač tak nevypadá, velice zrádný.

 7

 Par 4 – 243/230 m

Zcela nová jamka umístěná na nových pozemcích v lesoparku za rybníkem. Jedná se o pravoúhlý dogleg doleva. Jamka je nejlehčí jamkou štiřínského hřiště. Překážkou snad mohou být pouze dva stromy na okraji široké dopadové zóny. Grín je rovný a dostatěčně velký.

8

Par 5 – 516/461 m

Jednoznačně nejtěžší jamka štřínského hřiště. Pohled z odpaliště říká: úzká, dlouhá jamka přes rybník s řadou překážek. Dopadová zóna první rány je velice nerovná, malá a sebemenší chyba znamená nemožnost druhou ranou překonat devadesáti metrovou vodní hladinu. Za vodní překážkou je řada vysokých dubů, které omezují  dopad míčů na fervej. I když fervej za vodou je široká jen z pravé poloviny lze atakovat grín. Z levé strany ferveje limituje ránu vysoká borovice. Slunný velký rovný grín, za kterým se tyčí nádherný převislý buk.

9